Keyword Research Pt 1: How to Analyze Searcher Intent – 1.2. SEO Course by Ahrefs

In lesson 1.2 of our SEO fundamentals training course, you'll learn what search intent is as well as how to establish it utilizing the 3C formula.

***************************************
Added Search Engine Optimization Resources

[Playlist] SEO Training Course for Beginners (by Ahrefs) ► https://www.youtube.com/watch?v=btwC4zmewss&list=PLvJ_dXFSpd2vk6rQ4Rta5MhDIRmakFbp6&index=1

Key Words Research Tutorial: From Beginning To End ► https://www.youtube.com/watch?v=OMJQPqG2Uas

Discover Exactly How to Do Efficient Keyword Research Study for search engine optimization ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLvJ_dXFSpd2tIF-QrFD854Mnb8D4Av5vx

Key Words Study Tutorials For search engine optimization ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLvJ_dXFSpd2u5JCtiYWfvnSvAkoPwg5VY

[Tool] Keywords Traveler ► https://ahrefs.com/keywords-explorer
[Device] Keyword phrase Generator ► https://ahrefs.com/keyword-generator
[Tool] SERP Mosaic ► https://ahrefs.com/serp-checker

***************************************
Browse intent stands for the factor behind a searcher's inquiry.

Matching search intent is very important to show internet search engine that your web page will certainly accomplish their goal, which is to supply one of the most relevant results for any kind of given query.

And also while it could sound like you're trying to please Google, what you're actually doing is learning what you require to do to please the searcher's intent.

Recognizing search intent is usually rather simple. All you need to do is look for the key words you want to place for and after that analyze the top-level results. And also the top-ranking outcomes are an excellent proxy to understand search intent because Google comprehends what searchers want, probably greater than any person else.

However just how do you analyze the top-ranking outcomes?

You can make use of a basic formula we call the 3 Cs' of search intent. And you'll learn just how to utilize this formula to analyze search intent in this video clip.

Timestamps:

0:45 Identify the search intent
1:10 Inspect the three C's of search intent
2:24 Examples of web content evaluation

#searchintent #keywordresearch #seo

Make sure to subscribe for even more actionable marketing and SEO tutorials.
https://www.youtube.com/AhrefsCom?sub_confirmation=1

REMAIN TUNED:
Ahrefs ► https://ahrefs.com/
YouTube ► https://www.youtube.com/AhrefsCom?sub_confirmation=1
Facebook ► https://www.facebook.com/Ahrefs.
Twitter ► https://twitter.com/ahrefs.

How to Do Keyword Research: Go Beyond Search Volume

Hoe trefwoordonderzoek te doen: ga verder dan het zoekvolume

Sleutelwoordenstudie is belangrijk voor effectieve zoekmachineoptimalisatie. Als u zich niet richt op zoekwoorduitdrukkingen die zeker webverkeer naar uw internetsite zullen leiden, verspilt u zowel uw tijd, moeite als geld.
Probeer Ahrefs ‘Keywords Traveler ► https://ahrefs.com/keywords-explorer

Deze tutorial is de eerste van 3 video’s in de collectie van Ahrefs over hoe je trefwoordstudie kunt doen. Het apparaat voor trefwoordonderzoek dat in deze video wordt gebruikt, is het trefwoordenreiziger-apparaat.
https://ahrefs.com/keywords-explorer

In deel 1/3 zul je zowel basisbeginselen als geavanceerde basisbeginselen van trefwoordstudie ontdekken die veel mensen niet herkennen, erover nadenken of helemaal niet herkennen.

U zult ontdekken dat zoekwoordonderzoek veel verder gaat dan de “zoekvolume” -cijfers en u zult zien waarom deze statistiek niet een van de meest betrouwbare is tijdens uw zoekwoordoptieproces.

Deze video gaat ook diep in op de intentie van de zoeker, wat zeker zal aantonen dat niet alle zoekresultatenpagina’s in klikken naar uw website gaan, ongeacht de zoekaantallen.

Je leert ook een laaghangend onderzoeksidee voor zoekwoorden dat je zeker zal helpen het beste zoekwoord te herkennen dat je kunt targeten op basis van elke willekeurige zoekopdracht die je maar kunt bedenken.

Het belangrijkste is dat u leert dat de allerbeste manier om trefwoordonderzoek te doen, is om onderwerpen te targeten op basis van de mogelijkheid van webverkeer.

In de rest van deze reeks tutorials over trefwoorden behandelen we belangrijke methoden en ook methoden die u zeker zullen helpen:

– maak talloze zoekwoordsuggesties
– actie sleutelwoorden moeite om vast te stellen of u daadwerkelijk op Google kunt plaatsen voor uw geselecteerde termen.

Tijdstempels:

1:51 Wat “zoekaantal” is en ook waarom je er niet alleen op moet rekenen
4:28 “Klikken” -gebied en ook hoe u het kunt gebruiken voor zoekwoordonderzoek
6:18 Waarom u retourprijsstatistieken moet begrijpen
7:05 Beoordeel de zakelijke waarde van een zoekwoord
9:06 Richt u op het “Ouder” -onderwerp om een ​​breder publiek te bereiken
11:31 Gebruik deze hack voor het SERP-resultaatattribuut (focus op het onderwerp).

Zorg ervoor dat u zich abonneert op nog meer werkbare advertenties en marketing en ook op SEO-tutorials.
https://www.youtube.com/AhrefsCom?sub_confirmation=1.

Toegevoegde bronnen :.
► Sleutelwoorden Browse Volume: Punten die u echt niet begreep, maar die u niet begrijpt (https://ahrefs.com/blog/keyword-search-volume/).
► Hier is waarom u niet blindelings kunt rekenen op het zoekvolume van zoekwoorden voor schattingen van websiteverkeer (https://ahrefs.com/blog/keyword-traffic-estimation/).

BLIJF KIJKEN:.
Ahrefs ► https://ahrefs.com/.
YouTube ► https://www.youtube.com/AhrefsCom?sub_confirmation=1.
Facebook ► https://www.facebook.com/Ahrefs.
Twitter ► https://twitter.com/ahrefs.

#Zoekwoordonderzoek #Zoekwoordonderzoek SEO #SEO.

ENGLISH VERSION

Key words study is important for effective Search Engine Optimization. If you’re not targeting keyword expressions that will certainly drive web traffic to your internet site, then you’re wasting your time, effort, as well as cash.
Try Ahrefs’ Keywords Traveler ► https://ahrefs.com/keywords-explorer

This tutorial is the initial of 3 videos in Ahrefs’ collection on how to do keyword study. The keyword research study device used in this video is Keywords Traveler device.
https://ahrefs.com/keywords-explorer

In part 1/3, you’ll find out both basic and advanced keyword study basics that many people do not recognize, think about, or completely recognize.

You’ll discover that keyword study goes far past “search volume” numbers as well as see why this metric is not one of the most trusted one during your keyword option process.

This video likewise does a deep dive on searcher’s intent which will certainly expose that not all search results page in clicks to your website, no matter the search quantities.

You’ll additionally learn a low-hanging keyword research study idea that will certainly assist you recognize the best keyword to target based off of any random search query you can think of.

Most importantly, you’ll learn that the very best way to do keyword study, which is to target topics based upon web traffic possibility.

Throughout the remainder of this keyword study tutorial series, we will cover important methods and also methods that will certainly aid you:

– create countless keyword suggestions
– action key words trouble to establish whether you can actually place on Google for your selected terms.

Timestamps:

1:51 What “search quantity” is and also why you shouldn’t count on it alone
4:28 “Clicks” area and also just how to use it for keyword research
6:18 Why you require to understand Return Price statistics
7:05 Assess the business value of a keyword
9:06 Target “Parent” topic to get to a broader audience
11:31 Use this hack for SERP results attribute (focus on the subject).

Be sure to subscribe for even more workable advertising and marketing and also SEO tutorials.
https://www.youtube.com/AhrefsCom?sub_confirmation=1.

Added Resources:.
► Key Words Browse Volume: Points you really did not understand you don’t understand (https://ahrefs.com/blog/keyword-search-volume/).
► Right here’s why you can not blindly count on keyword search volume for website traffic estimates (https://ahrefs.com/blog/keyword-traffic-estimation/).

STAY TUNED:.
Ahrefs ► https://ahrefs.com/.
YouTube ► https://www.youtube.com/AhrefsCom?sub_confirmation=1.
Facebook ► https://www.facebook.com/Ahrefs.
Twitter ► https://twitter.com/ahrefs.

#KeywordResearch #KeywordResearchSEO #SEO.